Samtal

Samtal
Hit kommer DU som behöver en lyssnare och en att bolla dina idéer med!
Jag använder mig av KBT-Nycklar, och vi arbetar i din rakt för att hitta balans och harmoni. Vi ”letar” efter var det underliggande problemet som ligger o pyr i kroppen finnd och utgår där ifrån i form av dofter, mantran och in lyssnande vad ”kroppen” säger.

Vi löser upp spänningar vilket motverkar stress, oro, sömnsvårigheter, balanserar energier och chakran, stärker immunförsvaret så att vi kan nå problemet effektivare.

Men även komma åt det som finns på ytan och bearbeta och lindra smärta samt fler hälsofördelar som är individuella.

Kontakta mig om Samtal »