Samtal

Samtal
Hit kommer DU som behöver en lyssnare och en att bolla dina idéer med!
Jag använder mig av KBT-Nycklar, och vi arbetar i din takt för att hitta balans och harmoni. 

Vi ”letar” efter var det underliggande problemet är  som ligger o pyr i kroppen  och utgår där ifrån i form av dofter, mantran och in lyssnande vad ”kroppen” säger.

Du behöver aldrig känna dig otrygg då jag använder mig av dina energier för att förstärka det DU säger.

Vi löser upp spänningar vilket motverkar stress, oro, sömnsvårigheter, balanserar energier och chakran, stärker immunförsvaret så att vi kan nå problemet effektivare.

Ett samtal hos mig skall kännas tryggt .

Välkommen och låt dig bli omhändertagen.