Locknekratern


Besök på Locknekratern
Det är en nedslagskrater som uppkom för 455 miljoner år sedan då Storsjöbygden i Jämtland låg 500 meter under havets yta.
En mycket stor meteorit slog då ned i havet just på den plats där Locknesjön idag är belägen.
Den kom med en hastighet av 5 400 km/tim och vägde 300 miljoner ton. Nedslaget blev våldsamt, och en vattenmängd motsvarande tre gånger Storsjöns spolades bort. När vattnet störtade tillbaka i kratern bildades en kilometer hög vattenvåg, en tsunami.
Meteoritkratern kring Lockne är mycket välbevarad. 16 km sydväst om Locknesjön finns Målingenkratern. Båda nedslagen är av metoriter med ett ursprung i asteroidbältet.
Asteroiden splittrades, kom ur kurs, och en del kom på kollisionskurs med jorden och vid inträdet i atmosfären bröts den i två delar. Den större med en uppskattad storlek av 600 meter orsakade Locknekratern, medan den mindre delen med en storlek av 250 meter orsakade Målingenkratern. Strax norr om området hittades Brunflometeoriten (ett av få meteoritfynd i Sverige), som rankas som ett av de äldsta meteorit fynden på jorden.
2011-11-08